480/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 στον Κ.Α 02.00.6735 με τίτλο “ Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων” για την επιχορήγηση του Αθλητικού – Πολιτιστικού Συλλόγου “ΕΡΜΗΣ “ και την συνδιοργάνωση για το Πρωτάθλημα Β.Δ. Ελλάδας BEACH – VOLEY στο Δήμο Πρέβεζας”.

480/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018 στον Κ.Α 02.00.6735 με τίτλο “ Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων και Σωματείων” για την επιχορήγηση του Αθλητικού – Πολιτιστικού Συλλόγου “ΕΡΜΗΣ “ και την συνδιοργάνωση για το Πρωτάθλημα Β.Δ. Ελλάδας BEACH – VOLEY στο Δήμο Πρέβεζας”.

480_2020