481/2018 – Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Β τριμήνου 2018) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

481/2018 – Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Β τριμήνου 2018) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

481