485/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την διοργάνωση ημερίδας με τίτλο «Επίκτητος & Ελευθερία» σε συνεργασία με τον Όμιλο Unesco

485/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την διοργάνωση ημερίδας με τίτλο «Επίκτητος & Ελευθερία» σε συνεργασία με τον Όμιλο Unesco

485