494/2020 Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το υποέργο “Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας προϋπολογισμού 72.000,00 ευρώ με ΦΠΑ” και ορισμός μελών για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

494/2020 Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για το υποέργο “Ασφαλτοστρώσεις οδικών τμημάτων σε περιοχές του Δήμου Πρέβεζας προϋπολογισμού 72.000,00 ευρώ με ΦΠΑ” και ορισμός μελών για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης του έργου.

494_2020