495/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια προμήθειας σημαιοστολισμού για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας

495/2019 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια προμήθειας σημαιοστολισμού για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας

495