496/2020 Κήρυξη της διαδικασίας διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την περισυλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου άγονης και επανάληψής της με τους ίδιους όρους.

496/2020 Κήρυξη της διαδικασίας διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού για την περισυλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου άγονης και επανάληψής της με τους ίδιους όρους.

496_2020