50/2020 Έγκριση μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου προκειμένου προκειμένου να λάβει μέρος στην ημερίδα που διοργανώνει ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) «Αμφικτυονία» με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), με θέμα «ΕΣΠΑ 2021-2027.

50/2020 Έγκριση μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου προκειμένου προκειμένου να λάβει μέρος στην ημερίδα που διοργανώνει ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) «Αμφικτυονία» με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (Π.Ε.Δ.Α.), με θέμα «ΕΣΠΑ 2021-2027.

50_2020