50/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018, στον ΚΑΕ 02.15.6662 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» για την διενέργεια δαπανών για την τοποθέτηση τέντας σκίασης στα δημοσιογραφικά θεωρεία του Δημοτικού Σταδίου «ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ»

50/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 Ν.4555/2018, στον ΚΑΕ 02.15.6662 με τίτλο «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων» για την διενέργεια δαπανών για την τοποθέτηση τέντας σκίασης στα δημοσιογραφικά θεωρεία του Δημοτικού Σταδίου «ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ»

50