517/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος- αριθμ. καταθ. 347/2011 αγωγή του Γεωργίου Κλεισούρα του Θεοδώρου κατά του Δήμου Πρέβεζας

517/2018 – Ένδικα μέσα (Βουκελάτος- αριθμ. καταθ. 347/2011 αγωγή του Γεωργίου Κλεισούρα του Θεοδώρου κατά του Δήμου Πρέβεζας

517