53/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας με τον Υπουργό Εσωτερικών κο Θεοδωρικάκο και την ΠΕΔ στο Δήμο Πρέβεζας

53/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας με τον Υπουργό Εσωτερικών κο Θεοδωρικάκο και την ΠΕΔ στο Δήμο Πρέβεζας

53_2020