53/2019 – Έγκριση απολογισμού οικ.έτους 2018 του Ιδρύματος Ευγηρίας της Ι.Μ Νικοπόλεως & Πρεβέζης

53/2019 – Έγκριση απολογισμού οικ.έτους 2018 του Ιδρύματος Ευγηρίας της Ι.Μ Νικοπόλεως & Πρεβέζης

53