534/2018 – Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού Εσόδων-εξόδων οικ.έτους 2017 κληροδοτήματος ΠΑΡ.ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ

534/2018 – Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού Εσόδων-εξόδων οικ.έτους 2017 κληροδοτήματος ΠΑΡ.ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ

534