536/2018 – Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού Εσόδων-εξόδων οικ.έτους 2017 κληροδοτήματος ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΣΙΝΤΩΣΗ

536/2018 – Έγκριση απολογισμού-ισολογισμού Εσόδων-εξόδων οικ.έτους 2017 κληροδοτήματος ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΣΙΝΤΩΣΗ

536