538/2018 – Έγκριση των τευχών δημοπράτησης, των όρων διαγωνισμού και της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή νέας παιδικής χαράς στην ΤΚ Μύτικα»

538/2018 – Έγκριση των τευχών δημοπράτησης, των όρων διαγωνισμού και της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή νέας παιδικής χαράς στην ΤΚ Μύτικα»

538