545/2018 – Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία ενός νέου Βρεφικού τμήματος στον 5ο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Πρέβεζας – Έγκριση της αριθμ. 57/2018 μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών – Καθορισμός των όρων διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού

545/2018 – Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία ενός νέου Βρεφικού τμήματος στον 5ο Παιδικό Σταθμό του Δήμου Πρέβεζας – Έγκριση της αριθμ. 57/2018 μελέτης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών – Καθορισμός των όρων διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού

545