55/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση του εορτασμού του Πολιούχου της Πόλης Πρέβεζας Αγίου Χαραλάμπους .

55/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση του εορτασμού του Πολιούχου της Πόλης Πρέβεζας Αγίου Χαραλάμπους .

55_2020