550/2020 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

550/2020 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

550_2020