55/2022 Έγκριση πρακτικού-2 της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΒΡΑΧΟΥ, ΛΥΓΙΑΣ, ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ,ΡΙΖΩΝ,ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ»

55/2022 Έγκριση πρακτικού-2 της Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο “ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΒΑΛΑΝΙΔΟΡΡΑΧΗΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΒΡΑΧΟΥ, ΛΥΓΙΑΣ, ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ,ΡΙΖΩΝ,ΚΑΣΤΡΟΣΥΚΙΑΣ»

55