555/2021 «Δωρεά ρυμοτομούμενου τμήματος στην οδό Νικοπόλεως Πρεβέζης, σύμφωνα με την αρ. 22 /202 1 απόφαση Επιτρ οπής Ποιότητας Ζωής ».

555/2021 «Δωρεά ρυμοτομούμενου τμήματος στην οδό Νικοπόλεως Πρεβέζης, σύμφωνα με την αρ. 22 /202 1 απόφαση Επιτρ οπής Ποιότητας Ζωής ».

555