56/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση του Δωρεάν Μαστογραφικού Έλεγχου στο Δήμο Πρέβεζας σε συνεργασία με το παράρτημα Καναλακίου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας.

56/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση του Δωρεάν Μαστογραφικού Έλεγχου στο Δήμο Πρέβεζας σε συνεργασία με το παράρτημα Καναλακίου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας.

56_2020