560/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6736 με τίτλο “Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Συλλόγων” για επιχορήγηση της ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ΑΡΜΟΝΙΑ”

560/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.00.6736 με τίτλο “Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Συλλόγων” για επιχορήγηση της ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ “ΑΡΜΟΝΙΑ”

560_2020