561/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.15.64.73 “Έξοδα Οργάνωσης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων” για την πραγματοποίηση του μνημοσύνου των δωρητών Πρέβεζας

561/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.15.64.73 “Έξοδα Οργάνωσης Κοινωνικών Δραστηριοτήτων” για την πραγματοποίηση του μνημοσύνου των δωρητών Πρέβεζας

561_2020