562/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.00.6443 με τίτλο:«Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών ή τοπικών εορτών», για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της πόλης της Πρέβεζας

562/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον ΚΑΕ 02.00.6443 με τίτλο:«Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών ή τοπικών εορτών», για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων για την απελευθέρωση της πόλης της Πρέβεζας

562_2020