56/2019 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 1/2019 μελέτης της Δν/σης Αγροτικής Ανάπτυξης -Περιβάλλοντος -Καθαριότητας & Πρασίνου και καθορισμός των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού (Συμφωνία Πλαίσιο) για την «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2019-20»

56/2019 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 1/2019 μελέτης της Δν/σης Αγροτικής Ανάπτυξης -Περιβάλλοντος -Καθαριότητας & Πρασίνου και καθορισμός των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού (Συμφωνία Πλαίσιο) για την «Επισκευή και συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2019-20»

56