56/2022 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

56/2022 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

56