564/2020 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε ΛΟΥΡΟΥ Γ΄ ΦΑΣΗ»

564/2020 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Ε ΛΟΥΡΟΥ Γ΄ ΦΑΣΗ»

564_2020