566/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΠΟΡΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗ» ΤΚ Καναλίου, ΔΕ Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

566/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΠΟΡΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗ» ΤΚ Καναλίου, ΔΕ Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

566