568/2020 Υποβολή πρότασης με τίτλο : “ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗ ΟΡΓAΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚHΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΝΑΒΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΟΥΡΟΥ”, ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 24.800,00€, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Τ.Π. CLLD / LEADER ΤΗΣ ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ. ΟΤΑ, ΜΈΤΡΟ 4.2 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΕΠΑΛΘ) 2014 – 2020, ΔΡΆΣΗ: ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΌΡΟ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ – ΥΠΟΔΡΆΣΗ: 3. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΖΩΉΣ ΣΤΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΈΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ Ή ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ ΥΠΟΔΟΜΏΝ.

568/2020 Υποβολή πρότασης με τίτλο : “ΠΡΟΜHΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘEΤΗΣΗ ΟΡΓAΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚHΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΝΑΒΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΟΥΡΟΥ”, ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 24.800,00€, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Τ.Π. CLLD / LEADER ΤΗΣ ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ. ΟΤΑ, ΜΈΤΡΟ 4.2 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΎ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΕΠΑΛΘ) 2014 – 2020, ΔΡΆΣΗ: ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΌΡΟ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΏΝ ΠΕΡΙΟΧΏΝ – ΥΠΟΔΡΆΣΗ: 3. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ ΖΩΉΣ ΣΤΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΈΣ ΠΕΡΙΟΧΈΣ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ Ή ΒΕΛΤΊΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΏΝ ΥΠΟΔΟΜΏΝ.

568_2020