568/2021 «Έγκριση Οριστικής Παραλαβής της μελέτης με τίτλo: « Μελέτη επείγουσας αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στην Κ. Νικόπολης Δήμου Πρέβεζας».

568/2021 «Έγκριση Οριστικής Παραλαβής της μελέτης με τίτλo: « Μελέτη επείγουσας αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στην Κ. Νικόπολης Δήμου Πρέβεζας».

568