57/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της διάλεξης με θέμα: “Ο πεσιμισμός είναι ανθρωπισμός “ Ο ρόλος του Κώστα Καρυωτάκη”, παρουσίαση του δεύτερου ανθολογίου ποιημάτων με τίτλο “Φωτοσκιάσεις” καθώς και παρουσίαση ταινίας μικρού μήκους με τίτλο : “Πολφός αίματος” σε συνεργασία με η Υπερρεαλιστική Ομάδα (Λογοτεχνών-Ποιητών) Θεσσαλονίκης.

57/2020 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια δαπανών για την πραγματοποίηση της διάλεξης με θέμα: “Ο πεσιμισμός είναι ανθρωπισμός “ Ο ρόλος του Κώστα Καρυωτάκη”, παρουσίαση του δεύτερου ανθολογίου ποιημάτων με τίτλο “Φωτοσκιάσεις” καθώς και παρουσίαση ταινίας μικρού μήκους με τίτλο : “Πολφός αίματος” σε συνεργασία με η Υπερρεαλιστική Ομάδα (Λογοτεχνών-Ποιητών) Θεσσαλονίκης.

57_2020