579/2020 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού έτους 2019, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας

579/2020 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού έτους 2019, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας

579_2020