58/2019 – Κατακύρωση δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Αγριλιά» στον οικισμό Αγ.Θωμά Δ.Κ. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

58/2019 – Κατακύρωση δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Αγριλιά» στον οικισμό Αγ.Θωμά Δ.Κ. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

58