61/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του υπ΄ αριθ. -12- καταστήματος του Εμπορικού Κέντρου Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας

61/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του υπ΄ αριθ. -12- καταστήματος του Εμπορικού Κέντρου Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας

61