61/2021 Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας οικ. Έτους 202 1

61/2021 Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης της Νέας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας οικ. Έτους 202 1

61