613/2020 Καθορισμός ενιαίου δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για το έτος 2021 και εισήγηση στο Δ.Σ.

613/2020 Καθορισμός ενιαίου δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για το έτος 2021 και εισήγηση στο Δ.Σ.

613_2020