614/2020 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΕΙΣΉΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.

614/2020 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΚΑΙ ΕΙΣΉΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.

614_2020