616/2020 Καθορισμός τέλους προστασίας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2021, και εισήγηση στο Δ.Σ.

616/2020 Καθορισμός τέλους προστασίας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2021, και εισήγηση στο Δ.Σ.

616_2020