63/2019 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ- ΑΥΛΑΙΜΟΝΑΣ», έκτασης 60,00 στρ., Δημοτικής Κοινότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας

63/2019 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ- ΑΥΛΑΙΜΟΝΑΣ», έκτασης 60,00 στρ., Δημοτικής Κοινότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας

63