640/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «Τζουμζα», Τ. Κ Ωρωπού, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

640/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «Τζουμζα», Τ. Κ Ωρωπού, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

640