641/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Μπόσκες»,Τ.Κ Κοτσανόπουλο,, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

641/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «Μπόσκες»,Τ.Κ Κοτσανόπουλο,, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων

641