642/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «Βάλτος», Τ. Κ Ωρωπού, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

642/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «Βάλτος», Τ. Κ Ωρωπού, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

642