64/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης, στη θέση ¨ΛΟΥΣΤΡΕΣ Α΄¨,Τ.Κ Λούρου, Δ.Ε. Λούρου,Δήμου Πρέβεζας

64/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης, στη θέση ¨ΛΟΥΣΤΡΕΣ Α΄¨,Τ.Κ Λούρου, Δ.Ε. Λούρου,Δήμου Πρέβεζας

64