646/2018 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 9/2018 μελέτης της Δν/σης Αγροτικής Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος-Καθαριότητας &Πρασίνου και καθορισμός όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την Παροχή της Υπηρεσίας «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας 2019»

646/2018 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 9/2018 μελέτης της Δν/σης Αγροτικής Ανάπτυξης-Περιβάλλοντος-Καθαριότητας &Πρασίνου και καθορισμός όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού για την Παροχή της Υπηρεσίας «Μεταφόρτωση και μεταφορά απορριμμάτων του Δήμου Πρέβεζας 2019»

646