649/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΙ» Τ.Κ. Μιχαλιτσίου, Δημ.Κοιν.Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

649/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΙ» Τ.Κ. Μιχαλιτσίου, Δημ.Κοιν.Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

649