650/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΙ-ΛΥΚΟΛΟΓΓΟΣ» Τ.Κ. Μιχαλιτσίου, Δ.Κ Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

650/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΙ-ΛΥΚΟΛΟΓΓΟΣ» Τ.Κ. Μιχαλιτσίου, Δ.Κ Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

650