651/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» Τ.Κ Ωρωπού, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

651/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΒΑΛΤΟΣ» Τ.Κ Ωρωπού, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

651