65/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δαπάνη επικειμένων ιδιοκτησίας Βρεττού Γεωργίου του Δημητρίου, με κτηματολογικό αριθμό 020442, στο Ο.Τ 207, περιοχή Λευκαδίτικα Δήμου Πρέβεζας.

65/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δαπάνη επικειμένων ιδιοκτησίας Βρεττού Γεωργίου του Δημητρίου, με κτηματολογικό αριθμό 020442, στο Ο.Τ 207, περιοχή Λευκαδίτικα Δήμου Πρέβεζας.

65

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο