65/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης, στη θέση ¨ΛΟΥΣΤΡΕΣ Β΄¨,Τ.Κ Λούρου, Δ.Ε. Λούρου,Δήμου Πρέβεζας

65/2019 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης, στη θέση ¨ΛΟΥΣΤΡΕΣ Β΄¨,Τ.Κ Λούρου, Δ.Ε. Λούρου,Δήμου Πρέβεζας

65