65/2022 Έγκριση της μελέτης για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2022

65/2022 Έγκριση της μελέτης για την παροχή της υπηρεσίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2022

65