653/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΑΖΩΜΑ» Τ.Κ Νικόπολης, Δ.Κ Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

653/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΑΖΩΜΑ» Τ.Κ Νικόπολης, Δ.Κ Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

653